Lista volumelor tipărite:

2001


Nr. AUTOR TITLU Tipul lucrării
1. Vasile Iliuţ De la Wagner la contemporani, vol. V Carte

2002


Nr. AUTOR TITLU Tipul lucrării
1. Georgeta Pinghireac Simboluri estetice ale vocii de soprană Carte

2003


Nr. AUTOR TITLU Tipul lucrării
1. Vasile Ganţolea Flautul. Conotaţii interpretative Carte
2. Antigona Rădulescu Perspective semiotice în muzică Carte
3. Petru Andriesei Arta conducerii muzicale, vol I Carte
4. Livia Teodorescu-Ciocănea 3 Lieduri din ciclul "Niciodată toamna" Partitură

2004


Nr. AUTOR TITLU Tipul lucrării
1. Petru Andriesei Arta conducerii muzicale, vol II Carte
2. Ioan N. Pop Cântul – mod de comunicare Carte
3. Ladislau-Antoniu Csendes Preliminarii pentru o teorie a lecturii muzicale, vol. I Carte
4. Dan Bălan Arta muzicii – de la creaţie la educaţie Carte
5. Dragoş Alexandrescu Teoria muzicii, vol I Carte
6. Vlad Dimulescu Belcanto în pianistica chopiniană Carte
7. Diana Vodă-Nuţeanu Timbralitatea corală modernă Carte
8. Octavian Lazăr Cosma NUMB – Historical survey Carte
9. Octavian Lazăr Cosma UNMB – Privire istorică Carte
10. Octavian Lazăr Cosma UNMB la 140 de ani, vol I Carte
11. Eleonora Enăchescu Dualitatea text-muzică în genul operei Carte
12. Mihai Cosma, editor Oedip de George Enescu - libret Carte
13. Cornelia Grăjdian, îngrij. Ediţie Piese pentru flaut de compozitori contemporani Partitură

2005


Nr. AUTOR TITLU Tipul lucrării
1. Liana Alexandra Componistica muzicală – un inefabil demers între fantezie şi rigoare Carte
2. Miltiade Nenoiu Fagotul – istorie şi revelaţie Carte
3. Mihai Cosma Capodopere verdiene Carte
4. Tudor Moisin, editor Primul festival internaţional de orgă Carte
5. Carmen Cristescu Miniaturi corale Partitură
6. Carmen Cristescu, Mariana Frăţilă, Floricia Rădulescu, Daniel Sărăescu Repere muzicale. Studii şi articole Carte
7. Carmen Cristescu Solfegii Partitură
8. Carmen Cristescu Sunete – Culori Carte
9. Gabriel Popescu Corul în teatrul de operetă Carte
10. Marcel Frandeş Dubla audiţie a imaginii sonore Carte
11. Camelia Pavlenco Rezonanţe lirice universale în liedul românesc Carte
12. Viorica Ilie Sintaxa armonică corală în creaţia românească Carte
13. Ioan Avesalon Principii generale de studii şi interpretare la instrumentele de suflat Carte
14. Şerban Nichifor Introducere în computer music CD
15. Bianca Luigia Manoleanu Direcţii poetice în creaţia românească de lied a secolului XX Carte
16. Bianca Ligia Manoleanu Călătorie în lumea poetică a liedului românesc contemporan Carte
17. Steluţa Radu În jurul lui Pascal Bentoiu. Vol I Sonatele cu pian Carte
18. Steluţa Radu În jurul lui Pascal Bentoiu. Vol II Liedurile Carte
19. Florin Croitoru Niccolo Paganini. Cele 24 de capricii pentru vioară solo Carte
20. Pascal Bentoiu Breviar enescian Carte
21. Horia Andreescu Arta dirijorală Carte
22. Dan Nicolai Cumpăta Metodica privind interpretarea muzicală la instrumentele cu coarde Carte
23. Şerban-Dimitrie Soreanu Rigoare & Inefabil Carte
24. Olguţa Lupu Ipostaze ritmico-temporale în muzica primei părţi a secolului XX Carte
25. Olguţa Lupu O perspectivă ritmico-temporală asupra muzicii de la mijlocul secolului XX Carte
26. Viorica Ilie Aranjamente corale. Teme pentru lucrări practice Carte
27. Mihai Cosma Opera Naţională din Bucureşti. Stagiunea Carte
28. Mircea Tiberian Tehnica improvizaţiei în muzica de jazz, vol I Carte

2006


Nr. AUTOR TITLU Tipul lucrării
1. Tudor Moisin, editor Passacaglia de Irina Odăgescu-Ţuţuianu Partitură
2. Carmen Manea Aspiraţia plenitudinii în creaţia chopiniană Carte
3. Dragoş Alexandrescu Teoria muzicii, vol. II Carte
4. Vasile Ganţolea Flautul – Reflecţii interpretative Carte
5. Dinu Ciocan O teorie semiotică a interpretării muzicale, vol. 1 Carte
6. Şerban Nichifor Musica Caelestis – Anamorfoza sacrului în arta sunetelor, ed. II – CD CD
7. Şerban Nichifor Algorithmic & Fractal Music Programs Collection – 2005 DVD
8. Şerban Nichifor Contemporary Music Languages CD
9. Şerban Nichifor New Music DVD
10. Liliana Nedelciu Studii de stilistică interpretativă privind repertoriul pentru clarinet şi pian Carte
11. Liliana Nedelciu Expresie şi Comunicare în actul interpretativ Carte
12. Alexandru Matei Percuţia între sacru şi profan Carte
13. Cristian Brâncuşi Estetica muzicală în viziunea lui Dimitrie Cuclin Carte
14. Dorel Paşcu-Rădulescu Drumul spre interioritate (ediţie bilingvă) Carte
15. Lavinia Coman Pianistica modernă Carte
16. Nina Vieru – editor Anatol Vieru despre muzica sa Carte
17. Nina Vieru – editor Atlas Muzical Carte
18. Roxana Gheorghiu Studii asupra tehnicii pianistice Carte
19. Mirela Zafiri Fenomenul Mozart Carte
20. Anatol Vieru Trio pentru vioară, violoncel şi pian Partitură
21. Anatol Vieru Corespondenţa dintre Anatol Vieru şi Edgar Cosma Carte
22. Laura Manolache Lucrările Simpozionului "Mozart din perspectivă contemporană" Carte

2007


Nr. AUTOR TITLU Tipul lucrării
1. Mihai Diaconescu Orizontul ideatic al formelor. Constantin Bugeanu – Restituiri Analitice Carte
2. Marcel Costea Muzica sacră în Codex Caioni Carte
3. Olguţa Lupu Citirea în chei – o problemă? Carte
4. Constantin Sandu Muzica portugheză pentru pian Carte
5. Luminiţa Guţanu Opera din Basarabia în secolul XX Carte
6. Alexandru Matei GAME 100 – Concerte, întrebări, răspunsuri Carte
7. Pascal Bentoiu Opt simfonii şi un poem Carte
8. Octavian Rădoi Laboratorul pianistului Carte
9. Manuela Giosa Pianul în creaţia lui Mihail Jora Carte
10. Luize Avram Catharsisul muzical Carte
11. Luize Avram Tragic si Comic Carte
12. Lavinia Coman Vrei să fii profesor de pian? Carte
13. Viorica Ilie Polifonie: Contrapunct şi Fugă. Teme şi lucrări practice. Curs
14. Gabriel Croitoru Pablo Sarasate. Virtuozitate interpretativă şi fantezie componistică. Carte
15. Florenel Ionoaia Muzica şi desăvârşirea fiiţei umane Carte
16. Sergiu Dan Pop Programa analitică de Regie Teatru muzical Carte
17. Eleonora Enăchescu De la cuvânt la cânt Carte
18. Antigona Rădulescu (ingrij. Ediţie) Estetica muzicală, un altfel de manual Carte
19. Viorica Ilie Cursuri Universitare. Contrapunct şi Armonie Carte
20. Mihai Cosma Poz(n)e cu muzicieni Carte

2008


Nr. AUTOR TITLU Tipul lucrării
1. Octavian Lazăr Cosma Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti la 140 de ani, vol 2 Carte
2. Mihai Cosma Dicţionar de termeni muzicali. Ro-Eng-Ro Carte
3. Camelia Pavlenco Enescu – Cântecele iubirii Carte
4. Diana Moş Introducere în hermeneutica discursului muzical Carte
5. Mihai Cosma Cel mai iubit dintre compozitori Carte
6. Remus Manoleanu Muzica sub semn ludic Carte
7. Remus Manoleanu Paradigme ludice în muzica românească. Carte
8. Carmen Manea Eternul Chopin Carte
9. Anatol Vieru Scrieri despre muzică, Carte
10. Anatol Vieru Cuvinte despre sunete, ediţia a II-a Carte
11. Anatol Vieru O viaţă dedicată muzicii Carte

2009


Nr. AUTOR TITLU Tipul lucrării
1. Georgeta Băcioiu Miniatura românească pentru pian din prima jumtate a sec. XX în contextul european al epocii Carte
2. Violetta Ştefănescu Exotismul în muzica franceză pentru pian în prima jumătate a secolului XX Carte
3. Florenel Ionoaia Stiluri muzicale în creaţia pentru oboi Carte
4. Tatiana Noia Materialitatea şi spiritualitatea sunetului viorii în Barocul târziu Carte
5. Ştefan Thomasz Transcrieri şi adaptări pentru contrabas din creaţia lui Johann Sebastian Bach Carte
6. Ştefan Thomasz Suitele pentru violoncel solo de Johann Sebastian Bach. Transcripţie pentru contrabas de Ştefan Thomasz Partitură
7. Dan Vornicelu Repere stilistice ale muzicii de cameră în sonatele pentru vioară şi pian (1850-1900) Carte
8. Lavinia Coman Vrei să fii profesor de pian?ediţia a II-a Carte
9. Maria Grăjdian Flussige Identitat Carte
10. Carmen Petra Basacopol Lieduri pentru voci înalte Partitură
11. Mihai Cosma Pozne cu muzicieni, vol II Carte
12. Oana Spânu-Vişenescu Vioara în peisajul cameral modern Carte
13. Lavinia Coman Îndrumar metodic Carte
14. Luiza Catană-Manea Învăţ să cânt la pian! Partitură
15. Viorela Ciucur Structura ciclică în miniatura vocală Carte
16. Dana Borşan Concertul clasic pentru pian. Începuturi mozartiene Carte
17. Dana Borşan Mozart şi concertele vieneze pentru pian Carte
18. Anamaria Călin Amintirea unui muzician: Vasile Iliuţ Carte
19. Eugen Cinci Eclesiastic şi folcloric în muzica de strană bănăţeană Carte
20. Elena Agapia Rotărescu Concertul instrumental în creaţia lui Pascal Bentoiu Carte
21. Valentin Gheorghiu Sonata pentru pian Partitură
22. Tatiana Noia Arta interpretativă românească. Comunicări ştiinţifice prezentate în Cadrul Zilelor Facultăţii de Interpretare Muzicală, martie 2008 Carte

2010


Nr. AUTOR TITLU Tipul lucrării
1. Mihai Cosma Pozne cu muzicieni, vol. 3 Carte
2. Mihai Cosma Celelalte 13. Ghid de operă Carte
3. Nedelciu Ion Clarinetul în tradiţia muzicală occidentală Carte
4. Marin Cazacu Repere violoncelistice: Ctin Dimitrescu şi George Enescu Carte
5. Marin Cazacu Concertul pentru violoncel şi orchestră în muzica românească contemporană Carte
6. Carmen Manea La pian cu Frederic Chopin Carte
7. Liliana Iacobescu Ana Pitiș. Zbor spre înalt Carte
8. Tatiana Hilca Expresie și dinamică în creația pianistică a compozitorilor Chopin, Brahms și Faure Carte
9. Veronica Vatamanu-Matei Psihologie și expresivitate scenică Carte
10. Octavian Lazăr Cosma Universitatea Națională de Muzică la 140 de ani, vol.3 Carte
11. Mirela Kozlovsky Muzica dialectului meglenoromân în actualitate Carte
12. Mirela Kozlovsky Aspecte comparative ale folclorului muzical la meglenoromâni, dacoromâni și aromâni Carte
13. Mirela Kozlovsky Folclorul meglenoromânilor din Cerna Carte
14. Margareta Pâslaru Lasă-mi toamnă pomii verzi. Margareta Pâslaru și creațiile sale Partitura
15. Valentin Gheorghiu Balada maeștrilor pe versuri de Tudor Arghezi Partitura
16. Valentin Gheorghiu 5 Lieduri pe versuri de Tudor arghezi Partitura

2011


Nr. AUTOR TITLU Tipul lucrării
1. Mihai Cosma Pozne cu muzicieni, vol IV Carte
2. Aurel Muraru Muzica corală religioasă din nordul Bucovinei Carte
3. Cristian Caraman Genuri ale muzicii protestante Carte
4. Cristian Caraman Muzica protestantă modernă Carte
5. Cristian Caraman Repere istorice ale muzicii protestante Carte
6. Dan Dediu, Lucia Costinescu,
Tiberiu Soare
De la ucenicie la măiestrie în practica dirijorală Carte
7. Editori Ana Szilágyi, Sabina Ulubeanu Aurel Stroe și tradiția muzicală europeană Carte
8. Iunia Frandeș Valențe euristice ale interpretării lucrărilor pentru vioară ale lui Maurice Ravel Carte
9. Valentina Sandu Dediu Musicology Today Carte
10. Virginiu Lupaș Trei piese pentru orchestră Partitura
11. Carmen Manea Fr. Liszt – Regele soare al pianului Carte
12. Miltiade Nenoiu De la citatul folcloric la microtonie. Muzica românească pentru fagot în a doua jumătate a sec. XX Carte
13. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica1. Florilegium. Estetică și hermeneutică interpretativă Carte
14. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica2. George Manoliu Carte
15. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica3. Muzica – Rațiune și emoție Carte
16. Coord. Dragoș Călin MUZICA XXI. Compoziții contemporane românești pentru instrumente de suflat Partitura
17. Coord. Dragoș Călin MUZICA XXI. Compoziții contemporane românești pentru instrumente de suflat și coarde Partitura
18. Helmut Plattner (editor Tudor Moisin) Introducere, coral și passacaglia pentru orgă (1987) Partitura
19. Valentin Gheorghiu (editor Tudor Moisin) Burlescă pentru vioară și pian Partitura
20. Liviu Dănceanu Figurații și fulgurații Carte

2012


Nr.AUTORTITLUTipul lucrării
1. Marcel Frandeș Cadențe pentru concertele de vioară de Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart Partitura
2. Dan Dediu Scrieri rectorale Carte
3. Maria Brzuchowska Orchestral musician: Theory and practice Carte
4. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica 4. Modele umane și repere profesionale Carte
5. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica 5. Pianistica și pedagogia românească Carte
6. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica 6. Time and Technology in Music Carte
7. Marcel Costea Coruri religioase Partitura
8. Mihaela Fășie Cudalbu Portret de muzician. Alexandru Pașcanu Carte
9. Mălina Dandara Stil și limbaj în muzica pentru vioară și pian din prima jumătate a secolului XX Carte
10. Virginiu Lupaș Sonata pentru vioară și pian Partitura
11. Nicolae Brânduș Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Opera culturală Broșură
12. Grigore Constantinescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Muzica în relație cu Puterea în Baroc Broșură
13. Grigore Constantinescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Opera romantică italiană Broșură
14. Dan Dediu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Modele de a înțelege muzica Broșură
15. Liliana Rădulescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Dimensiuni estetice și stilistice în mișcări artistice ale secolului XX Broșură
16. Liliana Rădulescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Noi paradigme în procesul cunoașterii și comunicării artistice Broșură
17. Speranța Rădulescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Muzici și societăți Broșură
18. Valentina Sandu-Dediu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Muzica și literatura: două studii de caz Broșură
19. Șerban Dimitrie Soreanu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Postulate ale artei interpretative Broșură
20. Coord. Valentina Sandu-Dediu Colecția MUSICOLOGY TODAY. Fusions and Identities Carte
21. Mioara Bâscă Metamorfoze succesive. Anatol Vieru-Creația de operă Carte
22. Liviu Dănceanu De Musicae Natura Carte
23. Dragoș Călin Univers muzical shakesperian. Ediția a II-a Carte
24. Șerban-Dimitrie Soreanu Clipe & Microni Carte
25. Dan Buciu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Relația dinamică a sistemelor modal și tonal Broșură
26. Dinu Ciocan O teorie semiotică a interpretării muzicale vol II partea I Carte
27. Octavian Nemescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Diferite tipuri de polifonie Broșură
28. Octavian Nemescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Cadrul ritualic versus cadrul spectacular Broșură
29. Alexandru Leahu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Coloristica muzicală și interferențe cu artele vizuale și cu sugestia poetică Broșură
30. Alexandru Leahu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Gluma ingenioasă a artei în universul celor 555 de Sonate ale lui Domenico Scarlatti Broșură
31. Alexandru Leahu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Știința numerelor în gândirea și practica muzicală Broșură
32. Alexandru Leahu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Arta Fugii de J.S.Bach – O dramă muzicală instrumentală Broșură
33. Dan Buciu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Privire generală asupra sistemelor modale aflate la baza culturilor tradiționale românești Broșură
34. Viorica Rădoi Triada acompaniamentului. Argumentul parteneriatului Carte
35. Viorica Rădoi Triada acompaniamentului. Quod Erat Demonstrandum: Repere camerale și instrumentale Carte
36. Viorica Rădoi Triada acompaniamentului. Quod Erat Demonstrandum. Poveste-Personaj-Vers Carte
37. Liviu Dănceanu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Crepusculul muzicii culte Broșură
38. Liviu Dănceanu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Paradigme ale compozitorului contemporan Broșură
39. Ion Ciprian Sonata poem. Metamorfoze și creație proprie (2 vol.) Carte
40. Helmut Plattner. Editor Tudor Moisin Improvisation, Fugue und Tokkata Partitură
41. Șerban-Dimitrie Soreanu. Editor Tudor Moisin Patru lieduri pe versuri de M. Eminescu, Marin Sorescu și Nichita Stănescu Partitură
42. Șerban-Dimitrie Soreanu. Editor Tudor Moisin Fuga dodecafonică pentru cvartet  mixt Partitură
43. Marcel Frandeș Particule de tehnică violonistică Carte
44. Dalila Cernătescu O istorie a naiului Carte
45. Colectiv MIDAS Studii de sinteză 2011-2012, 2 volume Carte

2013


Nr.AUTORTITLUTipul lucrării
1. Dan Dediu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Mecanisme de validare muzicală Broșură
2. Nicolae Gheorghiță Dionisie Fotino: Noul Anastasimatar Carte
3. Stephan Poen Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Modele biotehnice și analitice în Estetica vocală. I. Modelul biotehnic și fizicitatea fonatoare Broșură
4. Stephan Poen Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Modele biotehnice și analitice în Estetica vocală. II. Modelul analitic și semiotica fonologică Broșură
5. Anamaria Călin Claude Debussy. Opera și baletul. Ediția a II-a Carte
6. Tudor Misdolea Introducere la fenomenologia experienței muzicale Carte
7. Olguța Lupu Suportul armonic în solfegiul tonal nemodulatoriu Carte
8. Olguța Lupu (coord.) EnArmonia. Solfegiu, dictat, elemente de teoria muzicii. Volumul I Brosura online
9. Valentina Sandu-Dediu (coord.) Colecția MUSICOLOGY TODAY. Interdisciplinary Concepts Carte
10. Oswaldo Lorenzo Quiles și Ioana Anastasiu Turcu Muzica în cultura și societatea spaniolă Carte
11. Horia Maxim Creația concertantă rusă pentru pian în secolul al XX-lea Carte
12. Camelia Popa Introducere în psihologia educației Carte
13. Șerban-Dimitrie Soreanu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: I. Interpretarea muzicală - Teză a 'Trecutului' Broșură
14. Șerban-Dimitrie Soreanu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: II. Interpretarea muzicală - Antiteză a 'Prezentului' Broșură
15. Șerban-Dimitrie Soreanu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: III. Interpretarea muzicală - Sinteză a 'Viitorului' Broșură
16. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica 7. Time and Technology in Music (II) Carte
17. Coord. Tatiana Noia AkadeMusic 8. Time and Technology in Music (III) Carte
18. Coord. Lavinia Coman, Carmen Manea, Tatiana Noia Akademusica 9. Flexibilitate, mobilitate și performanță în educația muzicală Carte
19. Nicolae Brânduș Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Sacru și profan. Opera La Țigănci de N.Brânduș/M. Eliade Broșură
20. Nicolae Brânduș Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Improvizația în muzică Broșură
21. Nicoale Gheorghiță, Costin Moisil, Daniel Suceava (Editori) Simpozionul Internațional de Muzicologie Buzantină. 300 de ani de românire (1713-2013) Publicație periodică
22. Olguța Lupu (coord.) Paul Constantinescu și Constantin Silvestri din perspectiva contemporaneității Carte
23. Margareta Pâslaru Margareta Pâslaru și creațiile sale, Caietul II Partitură
24. Adriana Bocăneanu Conotațiile minorului în sonatele pentru pian ale clasicilor vienezi Carte
25. Petruța-Maria Coroiu (coord.) Artă și știință: Aurel Stroe în contextul artei muzicale contemporane Carte
26. Valentin Gheorghiu (editor Tudor Moisin) Quartet de coarde Partitură
27. Simona Negru (editor) Stilistica interpretativă - O provocare pentru secolul XXI Carte
28. Colectiv MIDAS Studii de sinteză 2012-2013, 3 volume Carte

2014


Nr.AUTORTITLUTipul lucrării
1. Tatiana Hilca (coord.) EnArmonia. Solfegiu, dictat, elemente de teoria muzicii, vol. II Broșură online
2. Ioan Golcea (editor)  In Memoriam Petre Crăciun Carte
3. Nicolae Brânduș Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Avangarda muzicală românească (I, II, III) Broșură
4. Dalila Cernătescu 24 de Studii adaptate pentru nai Carte
5. Christian W. Berger Fragmente dintr-un mozaic op. 16 pentru orchestră de coarde  Partitură
6. Christian W. Berger Orga Carte
7. Emil Vișenescu Fascinația clarinetului în creația muzicală românească Carte
8. Marian Movileanu Viola - Repere interpretative  Carte
9. Valentina Sandu-Dediu (coord.) Colecția MUSICOLOGY TODAY. Insights into Theories of Performances, Sacred Music and Romanian Modern Compositions Carte
10. Grigore Cudalbu Miniaturile, madrigalele și poemele corale românești după 1945 Carte
11. Camelia Popa Consiliere și orientare Carte
12. Antigona Rădulescu (autor),
Dan Dediu (coord.)
Odiseea muzicală 1864-2014. O istorie a Universității Naționale de Muzică din București comentată de Antigona Rădulescu / Musical Odyssey 1864-2014. A History of the National University of Music, Bucharest annotated by Antigona Rădulescu Carte
13. Octavian Lazăr Cosma  Universitatea Națională din București la 140 de ani, vol. 4 Carte
14. Dinu Ciocan (editor Tudor Moisin ) Passacaglia pentru pian pe o temă de colind Partitură
15. Ioan Golcea Viața cuprinsă într-un chenar, vol. 1 Carte

2015


Nr. AUTOR TITLU Tipul lucrării
1. Hariton Nicolau și Tudor Moisin Filarmonica din Câmpina la ceas aniversar. 25 de ani de la înființare (1990-2015) Carte
2. Dan Buciu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Modele ale formei de sonată propuse de Barocul târziu și Clasicismul timpuriu în muzica pentru pian. D. Scarlatti, C.Ph.-Em. Bach, J. Haydn, W.A. Mozart Carte
3. Tatiana Hilca (coord.) EnArmonia. Solfegiu, dictat, elemente de teoria muzicii, vol. III Broșură online
4. Octavian Nemescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Istoria muzicii spectrale Carte
5. Olguța Lupu (coord.) Direcții și tendințe în muzica românească și universală după 1990 Carte
6. Cătălin Crețu De la sunetul sinus la anatomia umbrei. Perspective tehnologice în muzica nouă Carte